Errata IPMA ICB4

Projectmanagement op basis van ICB versie 4

 

In december 2018 is de vierde gewijzigde druk van het boek Projectmanagement op basis van ICB versie 4 verschenen.

Deze vierde druk sluit geheel aan op de gewijzigde vierde druk van de examengids van IPMA Certificering, zoals deze ook in december 2018 is uitgegeven.

De indeling van de hoofdstukken is aangepast aan de verandering van de eindtermen zoals die in 2017 zijn doorgevoerd. Enkele eindtermen die eerst voor IPMA D, IPMA C of IPMA PMO van toepassing waren, zijn dat nu niet meer of juist wel. Die eindtermen zijn verschoven van de hoofdtekst naar de aanvullende teksten of juist andersom.

Verder zijn enkele voorbeelden aangepast en verder uitgewerkt, enkele correcties doorgevoerd en de uitleg van bepaalde eindtermen aangepast; dit alles om deze eindtermen meer toegankelijk te maken voor de lezer.  

Wij wensen u veel inspiratie toe bij het lezen van dit boek.  

Auteurs en uitgever,

Januari 2019

 

Verschuivingen:

 1

Inhoudelijke aanpassingen:

2

Bert Hedeman

Roel Riepma